Kinh Doanh - Thương Mại

Kinh Doanh - Thương Mại
AloGuru là một trong những nền tảng đầu tiên thực hiện sứ mệnh kết nối Chuyên gia và Khách hàng thông qua Video Call (gọi video). Luật Kinh Doanh Thương Mại là tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành Luật pháp tại Việt Nam. Hãy đặt lịch ngay với chuyên gia.

Chuyên gia tư vấn Kinh Doanh - Thương Mại

Nguyễn Lộc
Đặt lịch
180,000đ30 phút

Nguyễn Lộc

Chuyên Gia

(7)
(18)
Đoàn Hải Đăng
Đặt lịch
138,000đ30 phút
(1)
(6)
Võ Đình Trí Dũng
Đặt lịch
132,000đ30 phút

Võ Đình Trí Dũng

Tư Vấn Viên

(0)
(0)
Tạ Chí Nhớ
Đặt lịch
108,000đ30 phút

Tạ Chí Nhớ

Tư Vấn Viên

(0)
(6)
Vũ Thị Thịnh
Đặt lịch
300,000đ30 phút

Vũ Thị Thịnh

Tư Vấn Viên

(0)
(2)
Nguyễn Ngọc Phú
Đặt lịch
228,000đ30 phút
(7)
(7)
Hồ Ngọc Hiền Thảo
Đặt lịch
222,000đ30 phút
(0)
(2)
Trần Hương
Đặt lịch
240,000đ30 phút

Trần Hương

Chuyên Gia

(0)
(5)
Phạm Trân Nhật Thảo
Đặt lịch
36,000đ30 phút
(2)
(7)
Nguyễn Thị Đoan Hà
Đặt lịch
36,000đ30 phút
(0)
(4)
Hồ Xuân
Đặt lịch
354,000đ30 phút

Hồ Xuân

Tư Vấn Viên

(0)
(1)
Trịnh Thu Thủy
Đặt lịch
288,000đ30 phút

Trịnh Thu Thủy

Tư Vấn Viên

(0)
(0)
Trần Phúc Hào
Đặt lịch
102,000đ30 phút
(0)
(1)
Hồ Văn Quất
Đặt lịch
90,000đ30 phút

Hồ Văn Quất

Chuyên Gia

(0)
(0)
Phan Thanh Nam
Đặt lịch
210,000đ30 phút

Phan Thanh Nam

Chuyên Gia

(0)
(1)
Trần Hạnh
Đặt lịch
54,000đ30 phút

Trần Hạnh

Chuyên Gia

(3)
(5)
Nguyễn Phước
Đặt lịch
150,000đ30 phút

Nguyễn Phước

Tư Vấn Viên

(1)
(0)
Đào Thị Phương Dung
Đặt lịch
102,000đ30 phút
(0)
(0)
Mai Trung Đức
Đặt lịch
234,000đ30 phút

Mai Trung Đức

Chuyên Gia

(2)
(2)
Trần Thị Thanh Hải
Đặt lịch
150,000đ30 phút
(1)
(1)
Hồ Thế Sơn
Đặt lịch
102,000đ30 phút

Hồ Thế Sơn

Chuyên Gia

(4)
(2)
Lê Đức Thọ
Đặt lịch
216,000đ30 phút

Lê Đức Thọ

Chuyên Gia

(1)
(2)
Đỗ Hằng
Đặt lịch
126,000đ30 phút

Đỗ Hằng

Chuyên Gia

(1)
(0)