Luật Hành Chính

Luật Hành Chính
AloGuru là một trong những nền tảng đầu tiên thực hiện sứ mệnh kết nối Chuyên gia và Khách hàng thông qua Video Call (gọi video). Luật Hành Chính là tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành Luật pháp hành chính tại Việt Nam. Hãy đặt lịch ngay với chuyên gia.

Chuyên gia tư vấn Luật Hành Chính

Nguyễn Lộc
Đặt lịch
180,000đ30 phút

Nguyễn Lộc

Chuyên Gia

(7)
(18)
Ngô Vân
Đặt lịch
162,000đ30 phút

Ngô Vân

Tư Vấn Viên

(0)
(4)
Hồ Ngọc Hiền Thảo
Đặt lịch
222,000đ30 phút
(0)
(2)
Phạm Trân Nhật Thảo
Đặt lịch
36,000đ30 phút
(2)
(7)
Nguyễn Hoàng Dũng
Đặt lịch
516,000đ30 phút
(0)
(2)
Trần Phúc Hào
Đặt lịch
102,000đ30 phút
(0)
(1)
Hồ Văn Quất
Đặt lịch
90,000đ30 phút

Hồ Văn Quất

Chuyên Gia

(0)
(0)
Phan Thanh Nam
Đặt lịch
210,000đ30 phút

Phan Thanh Nam

Chuyên Gia

(0)
(1)
Nguyễn Phước
Đặt lịch
150,000đ30 phút

Nguyễn Phước

Tư Vấn Viên

(1)
(0)
Lê Nga
Đặt lịch
132,000đ30 phút

Lê Nga

Tư Vấn Viên

(0)
(3)
Đào Thị Phương Dung
Đặt lịch
102,000đ30 phút
(0)
(0)
Lê Đức Thọ
Đặt lịch
216,000đ30 phút

Lê Đức Thọ

Chuyên Gia

(1)
(2)
Nguyễn Kim Yến
Đặt lịch
12,000đ30 phút

Nguyễn Kim Yến

Tư Vấn Viên

(0)
(0)